Scenariusz szkolenia – jak go stworzyć?

Scenariusz szkolenia – jak go stworzyć?

Zapotrzebowanie na tzw. twarde i miękkie szkolenia jest obecnie ogromne, co powoduje, iż dużo osób decyduje się, by ukończyć kurs trenerski. Przygotowuje on do organizowania szkoleń, a jednym z jego najistotniejszych elementów jest nauka odpowiedniego budowania scenariusza szkolenia.

Jak stworzyć interesujący scenariusz szkolenia?

Tworząc scenariusz szkolenia, należy pamiętać, że nie może on być zbyt sztywny. Każda grupa jest inna, odmienne bywają również okoliczności, dlatego potrzebne jest co prawda nakreślenie scenariusza, lecz również pamiętanie, że nie w każdym przypadku trzeba się ściśle go trzymać. Warto więc wziąć pod uwagę rozmaite warianty i wyjścia. Jedną z najważniejszych kwestii jest dopasowanie obszaru zagadnienia omawianego na szkoleniu do jego czasu. Temat nie powinien być ani zbyt rozległy, ani też zbyt zawężony. Nawet trenerzy posiadający certyfikat trenerski wtedy, gdy układają scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasem doprecyzowywać tematy. Nie mniej istotną kwestią są cele szkolenia. Są one oczywiście rozmaite, ale w przypadku wszystkich szkoleń celem ma być zmiana aktualnej sytuacji, a więc poprawienie określonych umiejętności czy poprawa postawy w danych okolicznościach. Jeżeli w trakcie podsumowania okazuje się, że założenia te udało się osiągnąć, jest to sukces, gdyż efekty te będą długofalowe. Cel jest oczywiście mocno związany z tematyką danego szkolenia.

Ćwiczenie główne – kluczowy etap dobrego scenariusza szkolenia

Po wyznaczeniu celów przychodzi czas na opracowanie głównego ćwiczenia, które jest kluczowe, mimo iż robi się je praktycznie na końcu. Służy ono osiągnięciu nadrzędnego celu szkolenia, a więc ma niebagatelne znaczenie. Na etapie tym wykorzystuje się standardowe techniki stosowane w szkoleniach, czyli tak zwane dramy – narracje, odgrywanie scenek, symulacje, a także najczęściej dzieli się uczestników na grupy, co zapewnia skuteczniejszą pracę i skutkuje większą aktywnością i otwartością. Aby możliwe jednak było wykonanie takiego ćwiczenia, należy również sprecyzować cele operacyjne, co jest kolejnym punktem scenariusza szkolenia. Celami operacyjnymi nazywamy umiejętności bądź zdolności, które grupa musi osiągnąć, aby być w stanie przeprowadzić ćwiczenie. Są one zależne od jego specyfiki oraz tematyki szkolenia. Zwykle osiągnięcie tych parametrów wymaga przeprowadzenia uzupełniających ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu konieczne jest podsumowanie, podczas którego słuchacze mówią, czego się dowiedzieli. Podsumowania należy dokonać również na zakończenie zajęć.