Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest znacznie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Ponadto potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas kursu uczestnicy poznają kluczowe pojęcia, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, mają szansę poznać aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentacji.