Nauka włoskiego

Nauka włoskiego

Czy opłaca się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Opanowanie języka angielskiego jest w obecnym czasie standardem, zatem, żeby podnieść swoje kompetencje oraz pozycję na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu minimum średnio zaawansowanym. Na co się zdecydować? Do obiegowych języków należą: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej kompetentny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej pożądany dla pracodawcy.

Czemu warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, dużo francuskich i włoskich przedsiębiorstw uruchamia w Polsce swoje oddziały i zakłady. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Unii, a sami Włosi bardzo kiepsko znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język techniczny w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Dodatkowo język włoski jest językiem „urzędowym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest bardzo łatwy do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych zdolności językowych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest opanowanie podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich bazuje na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych funkcjonuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi praktycznymi aspektami język włoski to język miłości i pasji, a Włochy są pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!